PhiloWeb 2011 (Greek version)

PhiloWeb 2011: Δεύτερο Διεθνές Συμπόσιο “Web και Φιλοσοφία”

Στο πλαίσιο του
Philosophy and Theory of AI Conference (PT-AI),
5 Οκτώβριου 2011, Θεσσαλονίκη, Ελλάς.

URI: http://web-and-philosophy.org/philoweb2011_pt-ai_salonica/philoweb-2011-greek-version/


Photo credits

Η έλευση του Web είναι ένα από τα καθοριστικά τεχνολογικά γεγονότα του εικοστού πρώτου αιώνα. O αντίκτυπός του όμως σε θεμελιώδη φιλοσοφικά ερωτήματα δεν έχει ακόμη διερευνηθεί σε μεγάλο βαθμό, πολύ λιγότερο συστηματοποιηθεί. Το Web, όπως εφαρμόζεται σήμερα στην θεμελίωση του Διαδικτύου, είναι ευρέως δομημένο σαν χώρος πληροφόρησης, σαν χώρος όλων των ενδιαφερόντων στοιχείων που προσδιορίζονται μέσω URIs (Uniform Resource Identifiers, όπως “http://www.example.org”). Αρχικά σχεδιασμένο ως σύστημα hypertext συνδεδεμένων εγγράφων, σήμερα το Web εξελίσσεται σε παγκόσμια πλατφόρμα δεδομένων και υπολογισμών, καθός τα URIs χρησιμοποιούνται πια για να προσδιορίσουν τα πάντα, από στοιχεία του Semantic Web μέχρι κινητό κώδικα.

Το πρώτο Συμπόσιο ”Web και Φιλοσοφία”, στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, διερεύνησε το ερώτημα της ύπαρξης οιασδήποτε αλληλεπίδρασης μεταξύ του Web και της φιλοσοφίας. Στο συμπόσιο αυτό θα θέλαμε να επικεντρωθούμε σε θέματα που αφορούν στη σχέση μεταξύ του Web και φιλοσοφικές έννοιες τεχνητής νοημοσύνης και γνωστικής επιστήμης. Πιο συγκεκριμένα, η πιθανή μετατροπή των παραδοσιακών εννοιών φιλοσοφίας της γλώσσας, της λογικής, της πληροφόρισης, της νόησης, της γνώσης, ακόμη και θέματα σχετικά με την ενσάρκωση μέσω Web, είναι καίριας σημασίας. Ενώ τις τελευταίες δεκαετίες κυριάρχησε μια στροφή της φιλοσοφίας της νόησης που σχετίζεται με την τεχνιτή νοημοσύνη προς την ενσάρκωση, που θεωρήθηκε ακόμη και περιορισμένη στο δέρμα του ανθρώπινου σώματος, η έλευση του Web και ερωτημάτων σχετικών με την αλληλεπίδραση της νοημοσύνης με την τεχνολογία έχουν πλέον επαναφέρει αυτά τα ζητήματα στο προσκήνιο. Δεδομένης της επίλυσης προβλημάτων στο Web σε ανθρώπινη κλίμακα, όπως αποδεικνύεται με το Google ή και το όραμα του Semantic Web, φαίνεται ότι το ζήτημα της αναπαραγωγής της ανθρώπινης νοημοσύνης μπορεί να θεωρηθεί ξεπερασμένο. Πως θα πρέπει να οικοδομηθεί μια νέα αντίληψη της Τεχνητής Νοημοσύνης, που να εστιάζει στο πώς η τεχνικά διαμεσολαβημένη ανθρώπινη νοημοσύνη μπορεί να “ενισχυθεί” μέσω του Web, ένα όραμα σε μεγάλο βαθμό σύμφωνο με τo αρχικό “Collective IQ” όραμα του Engelbart που πρόβαλλε ως εναλακτική προοπτική στην παραδοσιακή ατνίληψη της Τεχνητής Νοημοσύνης των Minsky, McCarthy, και άλλων.

Ερωτήσεις που μπορούν να εξεταστούν περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται στα εξής:

 • Ποια είναι η επίδραση του Web στην φιλοσοφία;
 • Το Web και η αλληλεπίδραση Ανθρωπος-Υπολογιστής εχούν πραγματικές επιπτώσεις στη γνώση;
 • Πως επιρεάζει την έννοια της νοημοσύνης το πανταχού παρόν Web;
 • Η συλλογική νοημοσύνη, στην οποια μεσολαβεί το Web, αποτελεί πρόκληση για την παραδοσιακή αντίληψη της Τεχνητής Νοημοσύνης;
 • Τι είναι ο ανθρώπινος υπολογισμός και πώς αλληλεπιδρά με τη φιλοσοφία της πληροφορικής;
 • Το Web μεταλάσσει την λογική με οποιονδήποτε τρόπο;
 • Τι αντίκτυπο έχει το Web στη φιλοσοφία της γλώσσας;
 • Μπορεί πραγματικά το Web να διευρύνει την ανθρώπινη γνώση;
 • Ποιες είναι οι ιστορικές και φιλοσοφικές ρίζες της φιλοσοφίας του Web;
 • Εχει αλλάξει την αντίληψή μας περί ενσάρκωσης η επικοινωνία και η ευρεία προσβασιμότητα του Web;
 • Ποια είναι η σημασία της συλλογικής γνώσης όπως η Wikipedia για τις έννοιες της κοινής γνώσης;
 • Ποια είναι η σχέση της υπόθεσης της μοναδικότητας στη φιλοσοφία;
 • Εχουν κάποια ιδιαίτερη ευθύνη οι φιλόσοφοι του Web;

Program:

Slides

10:00-10:15 Introduction (Alexandre Monnin): “What is at stake with the philosophy of the Web? Denaturalizing ontology.”

Foundations of the Philosophy of the Web:

10:15-10:45 Michalis Vafopoulos “Initial thoughts about existence in the Web”
10:45-11:15 Aurélien Bénel “Underlying philosophies of Web technologies and usage”
11:15-11:45 Henry S Thompson “Links have semantics, URIs don’t”

11:45-12:15 Coffee Break

Logic on the Web:

12:15-12:45 Petros Stefaneas and Ioannis Vandoulakis “Web as a tool for proving”
12:45-1:15 Harold Boley “RuleML/Grailog: The Rule Metalogic Visualized with Generalized Graphs”
1:15-1:45 Raffaela Giovagnoli “Autonomy, Scorekeeping and the Net”

1:45-15:00 Lunch

The Web and Intelligence:

15:00-15:30 Harry Halpin and Jacob Blumenthal “A Critique of Pure AI: Comparing the Social Foundations of Artificial Intelligence and the Web”
15:30-16:00 Reuben Binns “Social Knowledge and the Web”
16:00-16:30 Selmer Bringsjord and Naveen Sundar Govindarajulu “Given the Web, What is Intelligence, Really?”

16:30-17:00 Colin T.A. Schmidt “Is There any Logical Entity Tying Web and Philosophy Together?”

Πρόεδροι:

Harry Halpin, Alexandre Monnin

Επιτροπή Προγράμματος:

 • Alexandra Arapinis (Paris 1/IHPST)
 • Bruno Bachimont (UTC/INA)
 • Fabien Gandon (INRIA)
 • Harry Halpin (W3C/MIT)
 • Yuk Hui (Goldsmiths)
 • Miltiadis Lytras (AUEB)
 • Alexandre Monnin (Paris 1-Panthéon Sorbonne/IRI/CNAM)
 • Paul Smart
 • Bernard Stiegler (IRI)
 • Henry Thompson (Edinburgh)
 • Michael Wheeler (Stirling)

One thought on “PhiloWeb 2011 (Greek version)”

Comments are closed.

Alexandre Monnin's Web and Philosophy scientific events website